แนะนำโรงเรียน

อ่านข้อมูล ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ เป้าหมายของโรงเรียนกรุงเทพความงามและสปาได้ที่นี่

หลักสูตร

เลือกดูหลักสูตรของของโรงเรียนกรุงเทพความงามและสปาทั้งหมดได้ที่นี่

การเรียนการสอน

ชมภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน และภาพกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์

ขายปลีก ขายส่ง เครื่องสำอาง รับผลิตเครื่องสำอางสำหรับผู้ต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน


โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา

เราคือ “ผู้ผลิต Therapist แบบมืออาชีพ” ด้วยหลักสูตรได้มาตรฐานสากล เป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพและความงาม 250 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกรายวิชา เรียนจบแล้วสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ

เราเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมากประจำปี 2557 ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ปัจจุบันโรงเรียนกรุงเทพความงามและสปาได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นปีที่ 10 แล้ว ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรต่างๆมากมายดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพและความงาม 250 ช.ม. ซึ่งครอบคลุมทุกๆการดำเนินกิจกรรมทางด้านสปาอย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย กายวิภาคเบื้องต้น, ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติในการนวด, นวดน้ำมัน หรือนวดอโรม่า, นวดเท้า, นวดหน้า, ขัดผิว, พอกผิว, อบตัว และอื่นๆ
 • หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ช.ม.
 • หลักสูตรการจัดการสปา (เพื่อผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้ให้บริการสปา/ผู้จัดการร้านหรือเทรนเนอร์)
 • หลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ เช่น นวดอินเดียนเฮด, นวดหินร้อน, นวดประคบสมุนไพร, นวดสวีดิช, นวดสปอร์ต, นวดสลายไขมัน, การทำแบรนด์เครื่องสำอางค์, การนวดหน้าด้วยเครื่องโฟโน, ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจสปา และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมาย

เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้ว นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้อ้างอิงทำงานได้ทั่วโลก อีกทั้งโรงเรียนมีงานรองรับให้แกนักเรียนที่สนใจทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เรามุ่งมั่นเสมอที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยไม่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคม เรามุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพนวดอยู่เสมอ ดังปรัชญาของโรงเรียน “มุ่งคุณธรรม นำอาชีพสู่สังคม” เราส่งเสริมให้ผู้คนมีอาชีพ สามารถทำงาน พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้กรอบศีลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ


หลักสูตรของเรา

สาระสำคัญของหลักสูตร
 • วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับสปา
 • สุขภาพองค์รวมในสปา
 • การดูแลสุขภาพผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 • การให้บริการในสถานสปาเพื่อสุขภาพและความงาม
 • ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรศาสตร์
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดทำเมนูสปา การกำหนดราคา
 • การทำทรีตเมนท์ การขัดหน้า ขัดผิว พวกหน้า พอกตัว
 • มันหอมระเหยและคุณค่าสมุนไพรไทย

ดูรายละเอียดหลักสูตรนี้

สาระสำคัญของหลักสูตร
 • ความรู้ทั่วไป พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา
 • สุขภาพองค์รวม กฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • ความรู้การนวดไทย การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
 • เส้นประธาน 10

ดูรายละเอียดหลักสูตรนี้

สาระสำคัญของหลักสูตร
 • บทบาทและบริการของสปา
 • บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารสปา
 • การจัดทำสปาเมนู
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดตัว สมุนไพร เครื่องหอม อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก
 • การจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้ในธุรกิจสปา
 • การวางแผนการตลาดโดยใช้ marketing mix
รายการหลักสูตรระยะสั้น
 • นวดหน้ายกกระชับด้วยทองคำ
 • นวดหน้าโดยใช้เครื่องโฟโน
 • นวดหินร้อน
 • นวดอินเดียนเฮด
 • นวดสวีดิช

ดูรายละเอียดหลักสูตรนี้


ร้าน D.O.Spa Beauty and Travel Limited partnership

เราให้บริการนวดไทยและสปาในราคาพิเศษ ภายใต้ชื่อร้าน D.O.Spa Massage

ดูรายละเอียด